Om SNR og Ryå

 

 Om SNR

Sportsfiskersammenslutningen Nedre Ryå

 

 Links

Sportsfiskersammenslutningen Nedre Ryå - SNR - er stiftet i 1976 af Brønderslev Lystfiskeriforening, Pirken og Nordjysk Lystfiskeri-forening med det formål at ophjælpe bestanden af havørreder og ål i Ryå og i Limfjorden, samt sikre medlemmerne af de tre foreninger et spændende og alsidigt fiskeri året rundt.

Indtægter fra kortsalg til lokale og områdets mange turister går ubeskåret til udsætning af havørred-yngel. Der udsættes årligt 2-10.000 stk. to-års havørreder, og der fanges et ganske betydeligt antal havørreder i hele Ryåsystemet. I Nedre Ryå fanges de fleste havørreder på de sidste 1500 meter før udløbet  samt i det øverste stykke omkring Toftegård og Rendbæk (den hvide bro).

Ryå