Love og regler

Fredningstider

Bækørred, havørred og laks fra 16. november til 15. januar. Nedgængere, bæk- og havørred gydefisk er fredet til og med 31. marts

Gedde fra 1. april til og med 30. april.

Mindstemål:

Havørred: 40 cm, bækørred: 30 cm, laks: 40 cm, ål: 45 cm, gedde 60 cm.

Regler for fiskeri i Nedre Ryå

1. Du skal have gyldigt fiskekort (kan købes på www.danskfiskekort.dk og i en række forretninger - se mere under fiskekort). Husk også statens obligatoriske lystfiskertegn (kan købes på

www.fisketegn.dk).

2.  Medlemskort til Brønderslev Lystfiskeriforening, Pirken og Nordjysk Lystfiskeriforening er også gyldigt fiskekort.

3.  Det er kun tilladt at fiske med stang, og der må kun benyttes én stang pr. betalende lystfisker.

4.  Enkelte lodsejere har forbudt fiskeri på visse strækninger. Afmærkninger skal respekteres.

5.  Der må maksimalt hjembringes 4 ørreder pr. mand pr. dag. Og i alt 5 fisk pr. dag.

6.   Undermålsfisk må ikke hjembringes - se her;

http://m.fisketegn.dk/mindstem%c3%a5l_og_fredningstider.aspx?ID=45364

7.   Alle fangede fisk skal enten genudsættes i åen eller hjembringes – du må altså ikke efterlade

fangede fisk på fangstpladsen eller ”udsætte” uønskede fisk i tilstødende kanaler.

8.  Det er forbudt at efterlade papir, flasker, dåser, fiskesnøre og andre former for affald.

9.  Hegn må ikke beskadiges – sker det bedes SNR underrettet på:

tlf. +45 40979797 eller på tlf. +45 20970699

10. Parkering skal ske på P-pladser eller på en måde,

der ikke generer lodsejere og trafikanter. Vær

opmærksom på, at du ikke spærrer adgang til

marker.

11. På forlangende skal gyldigt fiskekort og lyst-

fiskertegn, sammen med gyldig billedlegitimation

forevises den af fiskeridirektoratet

bemyndigede kontrol. Det gælder ligeledes

fangede fisk.

12. Ægtefælle og børn under 14 år fisker gratis, men kun i følge

med en voksen med gyldigt fiskekort. Husk dog for alle mellem 18 år og 65 år, at

købe statens obligatoriske fisketegn.

13. Af hensyn til andejagten i perioden 1.

august til 31. december er al færdsel fra

Haldagerbroen til Limfjorden forbudt to

timer før solopgang og to timer efter

solopgang, samt fra solnedgang til 1½ time

efter solnedgang.